Boka föreläsning

Är du intresserad av att boka in oss för att föreläsa? Du kan boka oss med formuläret här nedan.

Vill du ha oss som föreläsare?

Under våra föreläsningar resonerar vi kring hur det kan komma sig att barn i Sverige fortfarande inte tas på allvar och fortfarande tvingas bo hos eller ha umgänge med en våldsutövande förälder.

Vi kommer att ge svar på frågan hur detta kan ske, trots omfattande lagreformer som ska stärka barnrättsskyddet.

Vårt mål är att få åhörarna att förstå och sätta sig in i barns situationer genom att belysa verkligheten. Vi tror på att för att skapa förändring måste vi först skapa förståelse.

Som barnrättsorganisation vill vi få myndigheter och politiker att ändra sitt tankesätt, sitt arbetssätt och få dem att ta hänsyn till barns rättigheter.

Våra föreläsningar innehåller egna erfarenheter, verkliga berättelser och vi avslöjar några av samhällets mörkaste hemligheter.

Det behöver komma till allmänhetens kännedom att en förälder som utsatt sina barn för misshandel eller övergrepp, kan tillerkännas ensam vårdnad om barnen. 
Detta sker nästan alltid när den andra föräldern försöker skydda barnen och inte låter barnen ha umgänge med den våldsutövande föräldern. Då anklagas den andra föräldern för ett så kallat “umgängessabotage” och förlorar all trovärdighet hos myndigheter.

Det här möjliggör för våldet och övergreppen att fortsätta med lagstöd. Skulle den föräldern ändå välja att fortsätta skydda sina barn från våldsutövaren, kan föräldern dömas till fängelse för egenmäktighet med barn.

Frågan vi ställer oss är:
Vill vi ha lagstöd för detta – i ett land där Barnkonventionen är lag?

Våra föreläsningar är cirka 1-1,5 timmar långa, beroende på era önskemål, och efterföljs av frågestund och diskussion.

Varmt välkomna att boka oss för en föreläsning!

Boka oss