Vi Som Kämpar För Våra Barn

Vi Som Kämpar För Våra Barn arbetar för att barn ska slippa växa upp med våld och förtryck i nära relationer.

Vi är en barnrättsorganisation som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

Vårt mål är att skapa förutsättningar för lagändringar med särskilt fokus på frågor som rör barns rätt till en uppväxt fri från våld, övergrepp och förtryck.

#barnensmetoo

Våra barn behöver vuxna med civilkurage. Vi måste tillsammans ställa oss bakom barnen.

För en förändring, för rättvisa, för alla barns rätt till en uppväxt fri från våld och övergrepp.

Vi måste ta hänsyn till barnens upplevelse och vilja oavsett ålder.

Vi vill INTE ha ett samhälle där barnen tappat tilltro till vuxenvärlden för att de inte blir tagna på allvar.

Därför är det hög tid att vi börjar lyssna på barnen.